Viikkosiivous ylläpitää sovittua puhtaustasoa

Viikkosiivous on kerran viikossa tehtävä ylläpitosiivous, jolla saavutetaan tietty sovittu puhtaustaso ja ylläpidetään sitä. Tehtävän viikkosiivouksen laajuus sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa riippuen siivottavan tilan ja ympäristön vaatimuksista, asiakkaan toiveista sekä halutusta puhtaustasosta. Viikkosiivouksen pohjana ja sen tukena toimii tarpeen mukaan tehtävä kattavampi ja laajempi perussiivous, joka luo pohjan ylläpidettävälle puhtaustasolle ja tekee joka viikkoisesta siivouksesta sujuvamman. Viikkosiivoukseen voi sisältyä esimerkiksi roskisten tyhjennys, lattian imurointi tai kosteuspyyhintä pintamateriaalista riippuen, wc-tilojen siivous, pölyjen pyyhkiminen pinnoilta sekä mahdollisten tahrojen puhdistus. Tarkemmista yksityiskohdista sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan ja siivottavan tilan ominaisuudet ja käyttötarkoitus huomioiden.

Joustavuus

Haluamme tarjota asiakkaillemme yksilöllisen ja joustavan kokonaisvaltaisen siivouspalvelun, joka räätälöidään vastaamaan asiakkaan toiveita ja tarpeita, ja samalla mukautetaan myös palvelemaan siivottavan tilan toimivuutta ja viihtyvyyttä mahdollisimman hyvin. Huomioimme siivottavan kohteen ominaisuudet ja niidet asettamat raamit palvelukokonaisuutta suunnitellessamme. Tehtävän viikkosiivouksen laajuus ja tarkempi aikataulu sovitaan joustavasti yhdessä asiakkaan kanssa, ja huomioimme myös asiakkaan mahdolliset toiveet käytettävien pesuaineiden, menetelmien ja siivousvälineiden valinnassa.

Luotettavuus

Meille on tärkeää saavuttaa ja myös säilyttää asiakkaidemme luottamus. Jokainen yksittäinen siivous tehdään samalla ammattitaidolla ja huolellisuudella, olipa kyseessä laaja perussiivous tai rutiininomaisempi ylläpitosiivous. Merkki onnistuneesta ja luotettavasta palvelusta on siistin ja puhtaan lopputuloksen lisäksi ehdottomasti myös tyytyväinen asiakas. Kunnioitamme asiakkaan tiloja ja meitä kohtaan osoitettua luottamusta, ja pyrimme aina hoitamaan siivouksen niin, että tilojen viihtyvyys ja toimivuus pysyvät myös siivouksen aikana mahdollisimman hyvinä.

Asiantunteva ja laadukas siivouspalvelu

Ammattitaitoisen ja laadukkaan siivouspalvelun tarjoaminen tarkoittaa meille laadukkaan työskentelyn ja työnjäljen lisäksi myös tuntemusta erilaisista menetelmistä, välineistä ja pesuaineista, sekä niiden sopivuudesta erilaisiin ympäristöihin ja erilaisille pinnoille. Vääränlaisten tai epäsopivien aineiden käyttö voi pahimmassa tapauksessa vahingoittaa puhdistettavia pintoja ja huonontaa sisäilman laatua. Meiltä löytyvä asiantuntemus ja kokemus mahdollistaa sen, että osaamme valita jokaiseen tilaan ja ympäristöön parhaiten soveltuvat menetelmät, puhdistusaineet ja välineet, joilla saadaan tehokkaasti puhdas lopputulos kuitenkaan vaurioittamatta pintoja.

Kokonaisvaltainen siivouspalvelu tarkoittaa meille myös sujuvaa yhteydenpitoa ja siivouksen suorittamista tavalla, jonka ansiosta siivottavan tilan toiminnallisuus ja viihtyvyys pysyvät mahdollisimman hyvinä. Tunnolliset ja asiantuntevat työntekijät ovat laadukkaan siivouspalvelun ytimessä, ja panostammekin erityisesti henkilöstömme valintaan ja koulutukseen. Valitsemme palvelukseemme työntekijöitä, jotka ovat motivoituneita ja huolellisia työssään, ja huolehdimme myös työntekijöidemme riittävästä ammattitaidosta järjestämällä koulutusta aina tarpeen vaatiessa.

Palvelemme asiakkaita toimialueenamme pääkaupunkiseutu sekä muu Etelä-Suomi. Ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin juuri teille sopivasta ratkaisusta!