Ylläpitosiivouksella huolehditaan sovitusta puhtaustasosta

Ylläpitosiivous tarkoittaa sovitulla säännöllisellä aikataululla, esimerkiksi päivittäin tai viikoittain, tehtävää siivousta. Ylläpitosiivouksella huolehditaan siivottavan tilan sovitun puhtaustason ylläpitämisestä ja tilan toimivuudesta siivouskertojen välissä. Se kuinka usein ylläpitosiivous suoritetaan, määräytyy yksilöllisesti halutun puhtaustason ja tilan käyttötarkoituksen mukaan. Myös käytettävät menetelmät ja muut tarkemmat yksityiskohdat riippuvat aina asiakkaan toiveista, siivottavan tilan ominaisuuksista ja halutusta lopputuloksesta. Monesti ylläpitosiivoukseen sisältyy esimerkiksi roskisten tyhjennys, lattian imurointi tai kosteuspyyhintä pintamateriaalista riippuen, wc-tilojen siivous, pölyjen pyyhkiminen pinnoilta sekä mahdollisten tahrojen puhdistus.

Siivouspalvelu ammattitaidolla

Ammattitaito tarkoittaa meille saavutetun puhtaan lopputuloksen lisäksi myös sitä, että siivous suoritetaan mahdollisuuksien mukaan sellaisena ajankohtana ja sellaisella tavalla, että siivottavan tilan toimivuus ja viihtyvyys säilyvät mahdollisimman hyvinä. Asiantunteva ja kokonaisvaltainen siivouspalvelu edellyttää myös tarvittavaa tietämystä eri siivousmenetelmistä, välineistä ja pesuaineista, sekä niiden sopivuudesta siivottavaan kohteeseen ja sen erilaisiin pintoihin. Pahimmillaan vääränlaisten aineiden käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti huoneilmaan ja vaurioittaa puhdistettavia pintoja. Meillä on tarvittava tieto ja kokemus ajan tasalla olevista välineistä ja pesuaineista, joten osaamme valita jokaiseen kohteeseen parhaalla mahdollisella tavalla toimivan kokonaisratkaisun. Tunnolliset ja asiantuntevat työntekijät ovat perusta ammattitaidolla toteutetulle siivouspalvelulle, ja panostammekin erityisesti henkilökuntamme valintaan ja koulutukseen. Valitsemme palvelukseemme työntekijöitä, jotka ovat motivoituneita ja huolellisia työssään, ja huolehdimme myös työntekijöidemme riittävästä ammattitaidosta järjestämällä lisäkoulutusta aina tarpeen vaatiessa.

Laatukriteerit

Haluamme tarjota siivouspalvelun, joka on kokonaisvaltaisesti laadukas. Puhtaan ja siistin lopputuloksen lisäksi tämä tarkoittaa esimerkiksi sujuvaa kommunikointia, sovittujen aikataulujen noudattamista sekä asiakkaan meitä kohtaan osoittaman luottamuksen kunnioittamista. Palvelumme korkeaa laatua ylläpitää lisäksi panostuksemme tunnollisiin ja motivoituneisiin työntekijöihin, joilla on tarvittava koulutus ja ammattitaito. Pelkän voiton tavoittelun sijaan keskitymme palvelun kokonaisvaltaiseen toimivuuteen ja laatuun; haluamme tarjota siivouspalvelun, jonka tuloksena on siistin ja puhtaan tilan lisäksi tyytyväinen asiakas.

Luotettavuus

Haluamme olla asiakkaillemme luotettava yhteistyökumppani; työskentelemme paitsi saavuttaaksemme asiakkaan luottamuksen, myös säilyttääksemme sen aina jatkossakin. Jokainen yksittäinen työ on meille yhtä tärkeä, olipa kyseessä sitten rutiininomainen ylläpitosiivous tai laajempi perussiivous. Kunnioitamme asiakkaan tiloja ja pyrimme hoitamaan siivouksen niin, että tilojen viihtyvyys ja toimivuus ovat mahdollisimman hyvä siivouksen aikanakin.

Yksilöllinen ja joustava palvelu

Räätälöimme siivouspalvelumme vastaamaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan toiveita ja kyseessä olevan kohteen ominaisuuksien asettamia raameja. Tehtävän siivouksen aikataulu ja laajuus sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja otamme huomioon myös asiakkaan mahdolliset toiveet käytettävien siivousmenetelmien, välineiden ja pesuaineiden valinnassa. Mukautamme palvelukokonaisuuden sellaiseksi, että sovittua puhtaustasoa on helppo ylläpitää. Palvelemme asiakkaita toimialueenamme pääkaupunkiseutu sekä muu Etelä-Suomi. Ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin teille sopivasta ratkaisusta!